QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多

 
   
         一日禅:与其烦恼 不如接受
   
          点击网站地图查看更多你感兴趣的内容

                       
              
                              一日禅:与其烦恼 不如接受

    心态不好,说穿了,就是心太小了。 心态的“态”字,拆解开来,就是心大一点。任何事情,总有答案,与其烦恼,不如学会接受。人生本来一场空,有无之间的更替便是人生,得失之后的心态决定苦乐。缘来不拒,境去不留,看淡得失。心若能每天大一点,心态还怎么会不好呢?

返回禅修

            备案序号: 皖ICP备07007844    联系本站    广告推广